Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

  • Dentoalveolar Cerrahi
  • Diş Çekimleri
  • Dental İmplant Cerrahisi
  • Kemik ve yumuşak doku yetersizliklerinin greftler veya diğer cerrahi teknikler ile onarımı
  • Ağız, Diş ve Çene patolojilerinin teşhis ve tedavileri
  • Çene-yüz deformitelerinin tamiri
  • Temporomandibuler Eklem (TME) Hastalıklarının teşhis ve tedavisi
  • Çene kemikleri kırıklarının cerrahi tedavisi

 


Prof.Dr. Mehmet KÜRKÇÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş   
Prof.Dr. Emin ESEN
Özgeçmiş  
Prof.Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Özgeçmiş  
Prof.Dr. Ufuk TATLI
Özgeçmiş  
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Can TÜKEL
Özgeçmiş  
  Arş.Gör.Dt. Nur Eylem YORULMAZ
  Arş.Gör.Dt. Duygu TURNA
  Arş.Gör.Dt. Parvin SAFARALIYEV
  Arş.Gör.Dt. Nida GEÇKİL
  Arş.Gör.Dt. Necdet DURMAZ
  Arş.Gör.Dt. Tuncer AKDOĞAN
  Arş.Gör.Dt. Tahayasin KALKAN
  Arş.Gör.Dt. Ramazan ACAR
  Arş.Gör.Dt. Cennet Şule DANDIL