İç Kontrol

İç Kontrol Standartları

   Kontrol Ortamı

    Etik Değerler ve Dürüstlük
    Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler
    Personelin Yeterliliği ve Performansı
    Yetki Devri